Redni letni članov

Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo vabi redne in podpodporne člane na

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV,

ki bo v soboto, 18.3.2017, ob 17. uri v avli Doma XIV. divizije na Senovem.

Predlagan dnevni red:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev organov zbora članov:
a) delovno predsedstvo,
b) verifikacijska komisija,
c) zapisnikar,
d) overitelja zapisnika.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Letno poročilo za leto 2016.
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016.
7. Poročilo častnega razsodišča.
8. Razprava po poročilih in sprejem poročil za leto 2016.
9. Program dela društva in sekcij v letu 2017, razprava in sprejem.
10. Finančni načrt društva v letu 2017, razprava in sprejem.
11. Sprememba Statuta društva.
12. Razrešnica članice IO in izvolitev nadomestnega člana.
13. Beseda gostov.
14. Predlogi in pobude.
15. Razno.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Jože Šoln,
predsednik DKD Svoboda Senovo

Morda vas bo zanimalo tudi ...