Plesi

Kozjanski:

 • Fantovske igre
 • Špegu
 • Povšter tanc
 • Zvezda
 • Kovtri
 • Ples s stoli

Štajerska botrija:

 • Kurji tajč
 • Cvajšrit
 • Štajeriš mazurka
 • Mašerjanka
 • Galop
 • Krajc polka

Vzhodnoštajerski plesi:

 • Štajeriš (ima menjajoči ritem: 3/4 in 2/4, kar je posebnost)
 • Krajc polka ali patikater
 • Plesački ples ali pobreška polka
 • Šotiš polka
 • Polka z odskoki
 • Šotiši
 • Mazurka

Zahodnoštajerski pustni plesi:

 • Plesna igra »pas«
 • Vrečo šivat
 • Poskočna polka
 • Zibenšrit
 • Cvajšrit
 • Trablan

Splet pohorskih plesov:

 • Prikaz žetve in mlačve žita
 • Trokoračna polka
 • Požugana (špic polka)
 • Tramplan
 • Pumel petros (zibenšrit)
 • Pajeriš
 • Tramplan
 • Mazurka

Plesi Zgornje Dravske doline:

 • Flosarska pesem
 • Holchaker marš
 • Štajeriši
 • Rašpla
 • Polka po lufti
 • Metle (fantovske igre)

Koroški:

 • Štajriš
 • Veverca
 • Pastirica
 • Potrkana
 • Špacir bolcer

Pirhovanje na gorenjskem:

 • Prikaz pirhovanja
 • Špicpolka
 • Nojkatoliš
 • Žakli, kovtri
 • Štajeriši

Prekmurski:

 • Po cesti ido drutari – ponjave šivati
 • Sotiš
 • Pajeriš
 • Rejzl polka
 • Kalamajka

Splet goričkih plesov:

 • Gorički valček
 • Tkalečka (ples z robci)
 • Cepel polka
 • Sotiš
 • Gospod gospa (prekmurska zvezda)