Vodstvo

IZVRŠNI ODBOR:

PREDSEDNIK: JOŽE ŠOLN
elektronska pošta, GSM: O41-598-223

PODPREDSEDNIK: MATEJ ULČNIK
elektronska pošta, GSM: O41-944-361

TAJNICA: VLASTA MOŠKON
elektronska pošta

BLAGAJNIČARKA: HELENA POZNIČ
elektronska pošta

GOSPODAR: JANEZ KRANJC

PREDSTAVNIKI SEKCIJ:

GLEDALIŠKA SEKCIJA:

DAVID RADEJ – vodja sekcije, član IO
elektronska pošta, GSM: O31-770-500

ANDREJA BRILI – članica IO
elektronska pošta

FOLKLORNA SEKCIJA:

BOJAN VOVČKO – vodja sekcije, član IO
elektronska pošta, GSM: O51-632-689

ANDREJA ZAGORC – članica IO

PIHALNI ORKESTER:

NIKO PAVLIČ – vodja sekcije, član IO
elektronska pošta, GSM: O31-226-64O

BARBARA RADI – članica IO

LUTKOVNA SEKCIJA:

 

 

IRENA KOZOLE – članica IO

NADZORNI ODBOR:

ANTON GORENC (pihalni orkester)
elektronska pošta

JANEZ PLANINC (pihalni orkester)
elektronska pošta

ANTON PETROVIČ (folklorna sekcija)
elektronska pošta

AVGUST FABJANČIČ – nadomestni član (gledališka sekcija)

VIDA DVORŠEK – nadomestna članica

 

ČASTNO RAZSODIŠČE:

NATALIJA KOS BAHČIČ – članica

MARJAN POZNIČ – član

BOŽA OJSTERŠEK – članica

RADICA KNEZ – nadomestna članica

BOR MITROVIČ – nadomestni član