Zgodovina orkestra

Ustanovitelji godbe so bili napredni delavci II. rudarske skupine in “Svobode”. Že leta 1921 so ti delavci začeli zbirati denar v godbenem fondu. Alojz Kralj, dober glasbenik, zaposlen v premogovniku je prišel k Jožetu Rihterju s predlogom o ustanovitvi delavske godbe. Le-ta je predlog posredoval direktorju, inž. Alojzu Kolki, ki se je prav tako navdušil nad predlogom ter svetoval, da so napisali prošnjo za finančno pomoč Trboveljski premogokopni družbi. To pomoč so dobili, hkrati pa jim je denar posodila tudi uprava premogovnika na Senovem. Tako so v drugi polovici leta 1928 prispeli inštrumenti iz Italije znamke Bardeli in ustanovili so godbo na pihala. Fantje so se takoj lotili učenja in kmalu so zaigrali na svojem prvem nastopu.

Prvi kapelnik je bil Alojz Kralj, nato so si dirigentsko palico izmenjali še Tone Kink, Drago Peternel, Josip Gorišek, Martin Seher, Alojz Šabec, Franjo zorko, Ferdo Karat, Maks Umek, Anton Žveglič, Janez Ceglar, Damjan Kozole. Danes vodi godbo Halid Tubeishat.

Godbeniki so od svoje ustanovitve do današnjih dni preživeli različna družbena obdobja, marsikatere preizkušnje. S svojim predanim delom, učenjem zahtevnih skladb so bili in smo še vedno pomemben člen v krajevnem kulturnem življenju in tudi širše. Godba se je v preteklih letih udeleževala številnih tekmovanj v figurativnih nastopih in koncertnem programu in prejela tudi nekaj visokih priznanj za svoje kvalitetne nastope, še posebej v obdobju, ko je orkester vodil profesor Janez Ceglar. Posebej so ponosni na zlato plaketo v I.A. skupini iz lezta 1985 in leta 1994 ter srebrna plaketa iz leta 2000, dosežena na prvem Mednarodnem tekmovanjupihalnih orkestrov v Kopru. Prejeli so tudi druga visoka priznanja, med katerimi so posebej ponosni na zlato Prešernovo plaketo.

Vir: Brošura ob 75-letnici orkestra,
besedilo: Vesna Zakonjšek