O folklorni sekciji

Folklorna skupina DKD Svoboda Senovo, ki je tudi edina folklorna skupina v Občini Krško, je bila ustanovljena 8. decembra 1982 in v letu 2017 praznuje 35 let uspešnega dela.

V osnovi je reproduktivna skupina, ki izvaja plese, pesmi in običaje Štajerske, Pohorja, Zgornje Dravske doline, Prekmurja, Kozjanskega, Koroške in Gorenjske. Za splete iz teh pokrajin skupina razpolaga s kvalitetnimi kostumi. Skupina je že vrsto let članica Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (CIOFF Slovenije) in je tako že večkrat sodelovala na mednarodnih (tudi CIOFF-ovih ) festivalih (2011 – Kupres (BIH), 2012 – Derventa (BIH), 2014 – Veles (Makedonija) in 2015 – Srebrenik (BIH)).

Letno ima skupina med 25 in 30 nastopov, večinoma neplačanih. Gostovala je v različnih krajih v domovini, v tujini pa na Madžarskem, v Nemčiji, Franciji, Makedoniji, BIH, Romuniji in večkrat tudi na Hrvaškem. S skupinami iz Hrvaške imajo Senovčani pristne prijateljske stike, saj vsako leto organizirajo tudi prireditev Folklora brez meja, na katero povabijo skupine iz sosednje Hrvaške, če je možno pa tudi skupine iz drugih držav.

Skoraj ni društva ali ustanove v Občini Krško s katero ne bi sodelovali na prireditvah, kjer predstavljajo bogato slovensko ljudsko izročilo. Večkrat so del protokolarnih aktivnosti (otvoritev, prireditev, proslav) ali pedagoških aktivnosti, kjer sodelujejo s šolami, vrtci, domovi starejših občanov,…. Udeležujejo pa se tudi vsakoletnih srečanj folklornih skupin, ki jih organizira JSKD, kjer dosegajo regijski nivo, kar je skupini še posebej v ponos.

Na plesnem področju skupino vodijo Anton Petrovič, ki je tudi ustanovni član skupine, Bojan Vovčko ter Tatjana Uduč, na godčevskem in pevskem področju pa skupina deluje pod taktirko Janka Avsenaka.