LUTKOVNA SEKCIJA

Lutkovna skupina DKD Svoboda Senovo je bila ustanovljena v začetku leta 2010. S tem se je po približno petih desetletjih v društvu ponovno obudilo lutkarstvo. Na ustanovnem sestanku, na katerem je bilo prisotnih 7 članov društva, smo se dogovorili, da se bomo spoprijeli tako z izdelavo lutk, scene in scenskih pripomočkov, kot tudi z animacijo. V začetku je delovala kot del gledališke sekcije, v letu 2012 pa je postala samostojna sekcija društva.

Člani skupine na svojih delovnih srečanjih ustvarjamo/izdelujemo lutke in pripravljamo lutkovne predstave, ki jih potem odigramo na domačem odru ali pa z njimi gostujemo po drugih krajih.

Vsako leto se udeležimo območnega srečanja lutkovnih skupin, dvakrat smo bili izbrani na medobmočno srečanje. Ker smo s svojim delovanjem pričeli šele pred kratkim, smo tega uspeha zelo veseli.