Vabilo na redni letni in volilni zbor članov

Delavsko kulturno društvo »Svoboda« Senovo vabi redne in podporne člane na REDNI LETNI in VOLILNI ZBOR ČLANOV, v četrtek, 27.05.2021, ob 18. uri na parkirnem prostoru za Domom Svobode na Senovem.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav.
 2. Potrditev dnevnega reda.
 3. Izvolitev organov zbora članov:
  a) delovno predsedstvo,
  b) verifikacijska komisija,
  c) zapisnikar,
  d) overitelja zapisnika,
  e) volilna komisija.
 4. Poročilo verifikacijske komisije.
 5. Letno poročilo za leto 2020.
 6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2020.
 7. Poročilo častnega razsodišča.
 8. Razprava po poročilih in sprejem  letnega poročila za leto 2020.
 9. Razrešnica dosedanjemu vodstvu in organom društva,
 10. Volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 – 2025.
 11. Program dela društva in sekcij v letu 2021, razprava in sprejem.
 12. Finančni načrt društva v letu 2021, razprava in sprejem.
 13. Beseda gostov.
 14. Predlogi in pobude.
 15. Razno.

Vabimo Vas, da se nam pridružite!

DKD- VOLILNI ZBOR ČLANOV 2021

Morda vas bo zanimalo tudi ...