Vabilo na zbor članov DKD Svoboda Senovo

V soboto, 10.3.2018, vse člane društva in zainteresirano javnost ob 18. uri vabimo na letni zbor članov DKD Svoboda Senovo, ki bo potekal v avli Doma XIV. divizije Senovo.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev organov zbora članov:
a) delovno predsedstvo,
b) verifikacijska komisija,
c) zapisnikar,
d) overitelja zapisnika.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Letno poročilo za leto 2017.
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2017.
7. Poročilo častnega razsodišča.
8. Razprava po poročilih in sprejem poročil za leto 2017.
9. Program dela društva in sekcij v letu 2018, razprava in sprejem.
10. Finančni načrt društva v letu 2018, razprava in sprejem.
11. Beseda gostov.
12. Predlogi in pobude.
13. Razno.

Vabimo Vas, da se nam pridružite !

Jože Šoln, l.r.
predsednik DKD Svoboda Senovo

Morda vas bo zanimalo tudi ...