Vabilo na redni letni zbor članov

Delavsko kulturno društvo “Svoboda” Senovo vabi redne in podporne člane na REDNI LETNI ZBOR ČLANOV, ki bo v četrtek, 22. 2. 2024, ob 18. uri, v Domu Svobode, Titova cesta 97, Senovo.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev organov zbora članov:
a) delovno predsedstvo
b) verifikacijska komisija,
c) zapisnikar,
d) overitelja zapisnika.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Letno poročilo za leto 2023.
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2023.
7. Poročilo častnega razsodišča.
8. Razprava po poročilih in sprejem letnega poročila za leto 2023.
9. Program dela društva in sekcij v letu 2024, razprava in sprejem.
10. Finančni načrt društva v letu 2024, razprava in sprejem.
11. Beseda gostov.
12. Predlogi in pobude.
13. Razno.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Jože Šoln, predsednik DKD Svoboda Senovo

DKD REDNI ZBOR ČLANOV 2024

Morda vas bo zanimalo tudi ...