Vabilo na redni letni zbor članov

Delavsko kulturno društvo Svoboda Senovo vabi redne in podporne člane na redni letni Zbor članov, ki bo v četrtek, 9. 3. 2023, ob 18. uri v Domu Svobode, Titova cesta 97, Senovo.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Izvolitev organov zbora članov:
a) delovno predsedstvo
b) verifikacijska komisija,
c) zapisnikar,
d) overitelja zapisnika,
e) volilna komisija.
4. Poročilo verifikacijske komisije.
5. Letno poročilo za leto 2022.
6. Poročilo Nadzornega odbora za leto 2022.
7. Poročilo častnega razsodišča.
8. Razprava po poročilih in sprejem letnega poročila za leto 2022.
9. Nadomestne volitve v organe društva.
10. Program dela društva in sekcij v letu 2023, razprava in sprejem.
11. Finančni načrt društva v letu 2023, razprava in sprejem.
12. Beseda gostov.
13. Predlogi in pobude.
14. Razno.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Jože Šoln, predsednik DKD Svoboda Senovo

DKD – REDNI ZBOR ČLANOV 2023

Morda vas bo zanimalo tudi ...